Konvergencia a jej využitie
v marketingu

od | sep 28, 2020 | Online marketing

Konvergentné princípy a prístupy môžete využiť rovnako v marketingu ako aj pri riadení firmy. Ak plánujete veľkú marketingovú kampaň je nevyhnutné, aby bola firma a samotná kampaň riadená konvergentným prístupom.

Konvergentný = sledovanie rovnakého cieľa, súčinnosť
Divergentný = odlišnosť, rozdielnosť (majú divergentné názory na politické dianie)

1. Rozdiel medzi tradičným a konvergentným riadením firmy

Konvergencia znamená spoluprácu všetkých oddelení vo firme s cieľom dosiahnuť business cieľ. Pri jeho dosahovaní je stredobodom spotrebiteľ a všetka snaha spoločnosti sa sústredi na jeho poteby, na ceste k nadobudnutia cieľa adaptujeme procesy na základe spotrebiteľského správania.

Tradičný prístup

 • Oddielenia nespolupracujú dostatočné aj na miestach, kde je to možné
 • Neefektívny spôsob riadenia firmy a projektov
 • Dlhý rozhodovací proces, množstvo nezjednotených pravidiel a procesov v rámci jednej firmy

Konvergentný prístup

 • Oddelenia v jednej firme intenzívne spolupracujú
 • Efektívny a rýchlejší proces riadenia firmy pri vývoji a zavádzaní noviniek
 • Rovnaké postupy a procesy vo firme
  Snaha všetkých dosiahnuť cieľ firmy

Príklad: Pridanie nového produktu do portfólia, spustenie jeho predaja a reklamnej kampane

 • Marketing zabezpečí plán pre komunikáciu so zákazníkom
 • IT oddelenie pridá produkt na e-shop
 • Logistika zabezpečí dosatočný počet produktov v správnom čase, kedy sa spustí marketingová kampaň
 • Zákanzícky servis je pripravený zodpovedať všetky otázky a neistoty zákazníkov

2. Konvergencia v marketingu

V marketingu môžeme konvergenciu použiť v komunikácií so zákazníkom a v marketingových kampaniach vo všetkých médiach, ktoré spoločnosť využíva, či už sú to sociálne siete, TV reklama, rádio, Google ads, E-mailing. Vo všetkých médiach musíme zabezpečiť, aby správa sledovala rovnaký cieľ, bola zjednotená a ľahko rozpoznateľná.

Príklad: Propagácia produktu rôznymi médiami

Rozohdli sme sa použiť divergentné média (rozličné média) s použitím konvergentných princípov.

 • Leták obsahuje QR kód pre presmerovanie na web
 • TV reklama obsahuje zľavový kód, ktorý môže užívateľ uplatniť v e-shope
 • Rádiový spot zahŕňa názov web stránky, aby užívateľ našiel a zistil viac info

QR kód môže užívateľ jednoducho pomocou smartfónu oskenovať a dostať sa hneď na produktovú stránku, kde je jeho bližšia špecifikácia a možnosť nákupu. TV reklamu sme tiež prepojili s internetovým prostredím a poskytli zľavový kód, ktorý divák ľahko uplatní v nákupnom košíku e-shopu. Rádiový spot, ktorý si poslucháč vypočuje v aute obsahuje názov internetového obchodu, ktorý môže doma z pohodlia gauča navštíviť.

Je dôležité vytvoriť stratégiu, ktorá bude spájať online a offline svet tak, aby šírila rovnaké posolstvo o značke a zákazník bude môcť iteragovať online ale aj offline.

3. 5 princípov, na ktoré nezabudnúť

1. Zákazník je stredobodom diania
Všetky aktivity sú vykonávané tak, aby reagovali na zákaznícke potreby. Reflektujte zmeny postupov na základe zákazníckeho správania.

2. Využitie dát
V aktuálne digitálnej dobe dokážete analyzovať množstvo dát, ktoré umožnuje lepšie pochopiť správanie a potreby zákazníkov. Využite všetky dáta, ktoré máte dostupné, snažte sa medzi nimi nájsť prepojenia a definovať tak nákupnú

 • web analytika
 • údaje z predajného oddelenia
 • dáta reklamných kampaní
 • údaje o sledovateľoch na sociálnych sieťach
 • dáta z mobilných aplikácií

3. Zjednotená a načasovaná správa cez všetky kanály

 • dôležitá súčasť konvergencie
 • každý produkt a služba musí byť dôkladne analyzovaná, z dôvodu určenia nákupného cyklu zákazníka a definovania v ktorom kroku sa zákazník práve nachádza, len potom dokáźeme správne načasovať a pripraviť reklamu

4. UVP, USP – Unique Value Proposition, Unique Selling Point

 • jedinečné hodnota, ktorá vás odlišuje od konkurencie a presviedča zákanzíka, že by mal nakúpiť práve od vás. Musí byť použitý v každej marketingovej kampani a byť viditeľný na každej landing page
 • opisuje benefit vášho produktu/služby

5. User Generated Content – Obsah Tovrený zákazníkom

Kedže všetko úsilie smerujete k zákazníkoví, môžete ho priamo zapojiť do tvorby obsahu. V marketingových kampaniach na sociálnych sieťach môžete využiť obsah tvorený užívateľmi a veľmi efektívne bez ďalších nákladov pomôcť vašej značke virálnemu rastu.

Výborným príkladom sú #hastagy na sociálnych sieťach na Slovensku najmä na Instagrame.

#shareacoke

Kampaň Coca-coly, ktorá mala obrovský úspech vo viac ako 80 krajinách na celom svete. “Coca-cola” na obale fľase bola nahradená krstným menom.
Cieľom chytľavej kampane bol nákup fľaše s úmyslom jej darovania blízkej osobe.

 

KONZULTÁCIA ONLINE MARKETINGU S EXPERTOM ZADARMO

Zistite ako môže vaše podnikanie rásť s využitím špičkového digitálneho marketingu.

Nezáväzná, 30 minútová konzultácia digitálneho marketingu.
Nestrácajte zákazníkov, kliknite na tlačidlo a naplánujte hovor ešte dnes